Każdy z klientów kancelarii może u nas znaleźć formę pomocy dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości. Kancelaria oferuje wsparcie w postaci:

I. jednorazowej porady prawnej obejmującej szczegółowe przedstawienie procesu upadłości, restrukturyzacji lub oddłużenia od strony prawnej, technicznej i finansowej;

II. kompleksowej obsługi sprawy w ramach następujących pakietów:

1. PAKIET OPTIMUM obejmujący:

- analizę prawną sprawy, rekomendację procesową oraz szczegółowe przedstawienie przebiegu postępowania od strony prawnej, technicznej i finansowej;

- przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, złożenie wniosku w sądzie oraz reprezentację na etapie postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości.

2. PAKIET SILVER obejmujący:

- analizę prawną sprawy, rekomendację procesową oraz szczegółowe przedstawienie przebiegu postępowania od strony prawnej, technicznej i finansowej;

- przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, złożenie wniosku w sądzie oraz reprezentację na etapie postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości;

- reprezentację na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości tj. właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka do momentu wydania przez sąd postanowienia kończącego postępowanie (postanowienia w przedmiocie planu spłaty lub umorzenia zobowiązań albo warunkowego umorzenia zobowiązań).

3. PAKIET GOLD obejmujący:

- analizę prawną sprawy i rekomendację procesową oraz szczegółowe przedstawienie przebiegu postępowania od strony prawnej, technicznej i finansowej;;

- przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, złożenie wniosku w sądzie oraz reprezentację na etapie postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości;

- reprezentację na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości tj. właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka do momentu wydania przez sąd postanowienia kończącego postępowanie (postanowienia w przedmiocie planu spłaty lub umorzenia zobowiązań albo warunkowego umorzenia zobowiązań);

- pomoc w trakcie realizacji orzeczonego przez sąd planu spłaty.