Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. przywiązuje wielką wagę do tego, by dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu Internetowego www.doboszkancelaria.pl (Serwis). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych i prawach Użytkowników

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających Serwis (Użytkownicy) jest Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Glogera 4/4, kod 42-217, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000837904 (Administrator).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm. (Ustawa). Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, gdy Administrator zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. Użytkownik może dokonać zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora podany w pkt 1 lub adres e-mail Administratora: biuro@doboszkancelaria.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem danych.


Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą Serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz inne podmioty które współtworzą serwis Administratora. Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Formularze kontaktowe

Wszelkie dane podane przez Użytkownika w znajdujących się na stronie „Kontakt” Serwisu formularzach kontaktowych „Zapytanie ofertowe” lub „Zgłoszenie na kurs indywidualny”, wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem i przesłaniu przez Administratora, w odpowiedzi na zapytanie, informacji na temat prowadzonych kursów lub zgłoszenia na szkolenie.
Dane Użytkownika podane w formularzach kontaktowych opisanych w punkcie 1, po udzieleniu mu odpowiedzi, podlegają niezwłocznemu usunięciu, z wyjątkiem danych osobowych Użytkownika decydującego się na współpracę z Administratorem, które zostają w zbiorze Klientów lub w zbiorze Kursantów. Zbiór Klientów oraz zbiór Kursantów Administratora są zbiorami danych zarejestrowanym w rejestrze Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Logi na stronie internetowej

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową lub w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych i nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami (zachowania Użytkowników są identyfikowane poprzez adresy URL). Zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku, gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
e) informacje o przeglądarce Użytkownika.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Glogera 4/4, kod 42-217.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. na adres korespondencyjny 42-217 Częstochowa, ul. Glogera 4/4, adres e-mail: biuro@doboszkancelaria.pl, tel. 883165777 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Glogera 4/4, kod 42-217.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
 • Dane są wykorzystywane są także do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook, inne serwisy analityczne
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook inne serwisy analityczne
 • W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z odpowiednich ustawień przeglądarki
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. na adres korespondencyjny 42-217 Częstochowa, ul. Glogera 4/4, adres e-mail: biuro@doboszkancelaria.pl, tel. 883165777 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Glogera 4/4, kod 42-217.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o. na adres korespondencyjny 42-217 Częstochowa, ul. Glogera 4/4, adres e-mail: biuro@doboszkancelaria.pl, tel. 883165777 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.